Projekt ” Włącznik 3!”

BEZPŁATNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I TERAPEUTYCZNE w ramach projektu pt. „Włącznik 3!”  realizowanego przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Zadanie finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne oraz osoby z ich otoczenia do korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych i terapeutycznych. Jest to kolejna edycja zadania realizowanego w latach ubiegłych. Porady…

Projekt ” Włącznik”

Dziękujemy za możliwość skorzystania z Projektu ” Włącznik” skierowanego do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Trwający czas pandemii Covid-19 z pewnością negatywnie oddziaływuje na wszystkich a szczególnie na osoby słabsze, doświadczone przez los. Dlatego bardzo cenne są propozycje niosące pomoc w radzeniu sobie z emocjami, osamotnieniem i izolacją. Życzymy twórcom projektu dalszych podobnych pomysłów i…