Celem Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb: bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych Mieszkańców w sposób umożliwiający ich wszechstronny rozwój poprzez zagwarantowanie:

 • miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej,
 • odzieży i bielizny osobistej, obuwia oraz przedmiotów osobistego użytku,
 • wyżywienia, w tym dietetycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 • opieki pielęgnacyjnej, włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpielą osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,
 • udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • podnoszenia sprawności oraz udziału w rehabilitacji fizycznej i społecznej,
 • umożliwienia udziału w terapii zajęciowej,
 • godnego traktowania i zaspokojenia potrzeb religijnych i duchowych,
 • pobieranie nauki,
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
 • uczenie i wychowanie przez doświadczenia życiowe.

Obecnie Dom świadczy usługi dla 65 Mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z aktualnych potrzeb. Organizacja Domu ukierunkowana jest przede wszystkim na indywidualne podejście do Mieszkańca, wytwarzanie odpowiedniej atmosfery, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i bezwarunkowej akceptacji.