Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo.
Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Św. Jan Paweł II

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie obejmuje całodobową opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, świadcząc usługi w zależności od wieku, stanu zdrowia i możliwości poznawczych Mieszkańców. Poprzez stworzenie ciepłej, domowej atmosfery oraz rodzinnych relacji pragniemy zapewnić naszym Mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, przynależności i miłości a także stworzyć warunki do ich wszechstronnego rozwoju.