Dom Pomocy Społecznej
prow. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek

ul. T. Kościuszki 139
37-600 Lubaczów
sekretariat@dpslubaczow.pl

tel. +48 16 6321396
fax +48 16 6320857

NIP 793-13-01-405
REGON 040004780-00029

KRS 0000510493

nr konta:
Bank Pekao S.A.
o/Lubaczów 12 1240 2584 1111 0010 2022 7765