Dom Pomocy Społecznej prowadzi zajęcia terapeutyczne. Są to: pomoc logopedy i psychologa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, arteterapia, biblioterapia, terapia zabawą, terapia przez pracę, zajęcia kształtujące umiejętności samoobsługowe, uspołecznienie. Każdy Mieszkaniec ma możliwość korzystania z fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych. Zajęcia odbywają się w salach zajęć terapeutycznych oraz w sali rehabilitacyjno – gimnastycznej, która wyposażona jest w siłownię, bieżnię, steper, rowerki treningowe, wioślarz, rotor, ugul, drabinki, materace, pufy i wałki oraz w fotele do masażu. Mieszkańcy w wieku szkolnym mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych na terenie Domu oraz poza nim. Często organizowane są turnusy rehabilitacyjne w specjalistycznych ośrodkach.

ERGOTERAPIA – terapia pracą. Praca odgrywa bardzo istotną rolę wśród czynników kształtujących zachowania i losy ludzkie. Mieszkańcy mają wyznaczone dyżury. W ten sposób uczą się obowiązkowości i dokładności, a także zaspakajają inne potrzeby społeczne.

PRACOWNIA TERAPII KULINARNEJ – pozwala nie tylko nabywać nowe umiejętności w sztuce kulinarnej, ale daje dużo satysfakcji w podziwianiu efektów swojej pracy. Daje też szanse na ubogacenie osobistych uroczystości Mieszkańców np. imieniny, urodziny itp.

PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ – pomaga w rozwoju umiejętności manualnych Mieszkańców oraz pozwala na rozwój form twórczości, które odpowiadają indywidualnym uzdolnieniom Mieszkańców

Uzupełnieniem posiadanych pomieszczeń, a zarazem doskonałym rozwiązaniem korzystania ze świeżego powietrza, szczególnie w przypadku osób leżących, jest PRZESZKLONY TARAS, a także zagospodarowany OGRÓD I PLAC ZABAW wokół budynku.

Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pozbawiony jest barier architektonicznych.