Dziękujemy za możliwość skorzystania z Projektu ” Włącznik” skierowanego do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Trwający czas pandemii Covid-19 z pewnością negatywnie oddziaływuje na wszystkich a szczególnie na osoby słabsze, doświadczone przez los. Dlatego bardzo cenne są propozycje niosące pomoc w radzeniu sobie z emocjami, osamotnieniem i izolacją. Życzymy twórcom projektu dalszych podobnych pomysłów i inspiracji w budowaniu lepszego, bardziej przyjaznego człowiekowi świata. Pozdrawiamy wszystkich pomysłodawców, realizatorów i uczestników. Trzymajcie się ciepło…?

Similar Posts