Nasi Mieszkańcy wzięli udział w projekcie patronowanym przez Caritas Polska. Celem projektu było podejmowanie działań na rzecz innych oraz zyskanie doświadczeń w różnych dziedzinach życia codziennego.

Similar Posts