Pomieszczenia ogólnodostępne to: pokoje pobytu dziennego, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, gabinet zajęć rewalidacyjnych, pokoje gościnne oraz kaplica.

JADALNIA – tutaj koncentruje się duża część życia Mieszkańców

KAWIARENKA – sprzyja nawiązywaniu głębszych relacji